Werkgroep & Initiatiefgroep

De gemeente Gouda bij monde van burgemeester Wim Cornelis verzocht in februari om een werkgroepje samen te stellen die een slachtofferlijst van alle door de oorlog omgekomen Gouwenaren zou kunnen opstellen.

De aantallen op de plaquette aan het stadhuis bevat alleen aantallen, maar geen namen. Wel zijn zeven omgekomen verzetsmannen met name genoemd. In de archieven van de gemeente, het comité 4 en 5 mei en het archief van de Binnenlandse Strijkrachten ontbreekt de lijst die in 1948 geleid moet hebben tot de aantallen zoals afgebeeld op het monument aan het stadhuis.

De werkgroep die tot 4 mei 2013 werkzaam was, bestond uit:

  • Nico Habermehl, stadshistoricus ( † 17-10-2014)
  • Koos Massar, Stichting Oude Begraafplaats
  • Hans Scholten, gemeente Gouda
  • Hans Suijs, Historische Vereniging die Goude (tot 214 en vz. werkgroep/initiatiefgroep)
  • Ineke Volbeda, gemeente Gouda
  • Ronald van der Wal, Historische Vereniging die Goude
  • Coretta Bakker-Wijbrans, Streekarchief Midden-Holland

De vertegenwoordigers van de gemeente zorgden voor de logistieke zaken en een deel van de communicatie, terwijl de burger-vrijwilligers de onderzoekswerkzaamheden uitvoerden. Deze laatste groep heeft zich ontwikkeld tot een initiatiefgroep die zich ook ten doel stelde om meer achtergondinformatie toe te voegen en een weblog te openen op Goudanet. Daarom noemt deze groep personen zich “initiatiefgroep”.

Ook na de afsluiting op 4 mei 2013 blijft deze groep op afroep beschikbaar om in het geval van nieuwe gegevens aanvullend onderzoek te doen. Deze weblog wordt daarom blijvend ververst met nieuwste gegevens.

————————————————————————————————————

17 oktober 2014 “In Memoriam”

Vanmorgen is Nico Habermehl overleden. Hij was een belangrijk lid van de werkgroep “Oorlogsslachtoffers” en de initiatiefgroep die deze website verzorgt. De werkgroep heeft vanaf begin 2012 gepoogd alle oorlogsslachtoffers van Gouda in kaart te brengen. Zijn ervaring als historicus heeft ons behoed voor menige valkuil. Zijn inzet was altijd groot en vooral integer. Hierdoor hebben vele bijna vergeten namen een plek gekregen in een lijst aan het stadhuis en soms ook een gezicht en een verhaal op deze website.

Nico als dokter Buchner tijdens het 75 jarig jubileum van die Gouda. Hij was toen voorzitter.
Nico als dokter Buchner tijdens het 75 jarig jubileum van die Gouda. Hij was toen voorzitter.

Nico was sterk verbonden met de historie van de stad Gouda en dat kwam op vele manieren tot uitdrukking. Een overzicht van zijn participatie en zijn oeuvre treft u aan op zijn website. Wij zullen hem missen als vakman, maar vooral ook als een teamgenoot.

Hans Suijs