Doelstelling

De lijst is geen monument, maar een document. Het is een vorm van zichtbaar maken dat deze ‘Gouwenaars’ er zijn geweest en dat zij tengevolge van de Tweede Wereldoorlog het leven hebben gelaten.

Doel is om met behulp van de lijst te bevorderen dat men nadenkt hoe het zover kon komen. Door kennis te nemen van de gevolgen hopen we dat men weerbaarder wordt en niet alles kritiekloos aanneemt. Het erover verhalen is daarmee het bewust maken dat mensen, groepen en soms zelfs hele volken stukje bij beetje meegenomen kunnen worden op een weg die tot onmenselijke situaties kan leiden. Daarom is het maken van een lijst slechts het begin, en niet het einde. Ons doel is daarom op een eenvoudige en gestructureerde manier toegang te geven aan eenieder die behoefte heeft aan meer kennis over de slachtoffers van WO II in Gouda. We willen dit via Goudanet (weblog) bereiken. Er zal meer over de namen, over de mensen die ze waren, verteld moeten worden, opdat we niet vergeten….. Bij de onthulling van het monument aan de Westgevel van het stadhuis besloot de toenmalige burgemeester zijn toespraak met de woorden: “Dit gedenkteken zij ons, en die na ons komen, tot een gedachtenis en een vermaan.” Dat idee wil de initiatiefgroep onderstrepen en ondersteunen.

Aanleiding Klaas Sixma

Vlak vóór 4 mei 2009 publiceerde Het AD en de Goudse Post een verhaal over de verzetsman Sixma. De verzetsactiviteiten van Sixma bestonden voornamelijk uit het onderdak verschaffen aan een joodse student. Sixma is op oudjaar 1943 opgepakt en naar kamp Amersfoort gebracht, evenals zijn vader. Hij ontsnapte, werd weer opgepakt en ging nu naar kamp Vught. Op 30 augustus, zijn 28e verjaardag is hij met 21 anderen gefusilleerd. De familie van Sixma heeft na de oorlog Gouda verlaten en is uiteindelijk in Zuid-Engeland gaan wonen. De familie van Sixma heeft wellicht mede daarom niet verzocht om de lijst op het monument aan de westgevel van het stadhuis aan te passen.

Aanleiding Willem Schoutese

In augustus 2011 publiceerde het AD een verhaal over de communist Willem Schoutese. In dit artikel werd ook naar Sixma verwezen. Het verzet van Schoutese was zowel in woord (hij was een bekend actievoerder) als in daad (verspreiden van illegale blaadjes), maar voordat hij verder kon deelnemen aan het verzet werd hij bij het zogeheten “functionarissenarrest” opgepakt. Zijn arrestatie op 25-06-1941 is een direct gevolg van de verregaande “samenwerking” met de Duitse Sicherheitsdienst door onder andere burgemeester De Monchy en politiecommissaris Eckhardt van Den Haag. Via Schoorl, kamp Amersfoort, Neuengamme komt Schoutese op 02-08-1942 in Dachau aan. Een dag later is hij aan een zogenaamde “longontsteking” overleden. De kleindochter van Schoutese vroeg aan de burgemeester of zijn naam vermeld kon worden.

Op zoek naar de criteria die gebruikt zijn voor de plaquette

Vanaf de publicatie over Sixma in 2009 is door verschillende organisaties en personen gezocht naar de criteria waarmee de 7 namen op de plaquette aan het stadhuis zijn geselecteerd. Deze criteria zijn niet in enig document aangetroffen. Op diverse momenten in 2011 heeft de burgemeester om advies gevraagd hoe om te gaan met het verzoek om naamsvermelding. In september deed hij dat aan het comité 4 en 5 mei. Hij kreeg begin 2012 antwoord. Op 12 februari 2012 vroeg hij aan Hans Suijs of op dit terrein nog nieuwe gezichtspunten waren gevonden. Het antwoord was ontkennend. Het advies van meerdere kanten was om in ieder geval niet tot wijziging van de plaquette over te gaan. Tevens werd verzocht er rekening mee te houden dat er nog wel meer namen tevoorschijn kunnen komen

Initiatief Slachtofferlijst

Op 13 februari 2012 bracht de kleindochter van Schoutese op verzoek een bezoek aan de burgemeester Wim Cornelis (Hans Scholten en Hans Suijs waren daarbij aanwezig). Aan het eind van het gesprek toonde de kleindochter begrip voor het niet willen aanpassen van het monument. Daarop vroeg ze hoe er dan wel aandacht aan de rol van haar grootvader kon worden geschonken. De burgemeester kwam toen met een voorstel tot het samenstellen van een lijst van alle Goudse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 14 maart 2012 nam het College van Burgemeester en wethouders hierna een positief besluit op het hier weergegeven advies:

  • In te stemmen met de intentie om een lijst van oorlogsslachtoffers die door geweld om het leven zijn gekomen op te stellen en die in het Stadhuis een plek te geven.
  • In te stemmen met voorbereidende gesprekken met historische verenigingen in Gouda en de Stichting 4 en 5 mei om te komen tot een dergelijke lijst.

Het persbericht van 14 maart:

Mogelijkheden voor herdenkingslijst onderzochtWerkgroep Oorlogsslachtoffers WO II

Hierna zijn diverse verenigingen en stichtingen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In de eerste vergadering van de werkgroep op 12-04-2012 zijn doelstelling, criteria en de slachtofferlijst in concept besproken. Ook werd besloten op Goudanet een verzameling Biografieën vast te leggen. De website stond niet in de opdracht aan de werkgroep, maar daartoe nam de werkgroep zelf het initiatief (initiatiefgroep).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *