Categorieën

Welke categorieën slachtoffers onderscheiden we?

A        Militairen

 1. Omgekomen in de meidagen van 1940.
 2. Omgekomen Goudse Militairen tijdens de oorlog
 3. Omgekomen Goudse Militairen in Azië
 4. Omgekomen kort na de bevrijding van Gouda. (tijdens de staat van beleg)
 5. Die in Gouda zijn begraven, maar van elders kwamen.

B        Verzetsmensen

 1. De op de plaquette aan de westgevel van het stadhuis weergegeven 7 verzetsmensen
 2. De personen die door hun weerspannigheid ten opzichte van de bezetter het leven lieten.
 3. Verzetsmensen die wel in Gouda zijn geboren, doch op het moment van hun arrestatie en overlijden niet meer in Gouda woonden.
 4. Verzetsmensen van buiten Gouda die vermoord zijn gevonden.

C        Burgers

 1. Omgekomen Gouwenaars ten gevolge van de jodenvervolging
 2. Omgekomen door toedoen van Duitse Soldaten of ander militair geweld.
 3. Omgekomen als gevolg van de arbeidsinzet
 4. Omgekomen door bombardementen
 5. Omgekomen door de oorlog in Azië

D       Koopvaardij

Z        Overig.

In de laatste categorie vallen onder andere gesneuvelde Nederlanders in krijgsdienst van de bezetter. Hun namen worden niet op de lijst en ook niet elders op deze website weergegeven. Zulks ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nabestaanden en familie. Directe (aantoonbare) nabestaanden, kunnen de bij ons aanwezige informatie opvragen. Meestal is de informatie slechts een afschrift van de gegevens van de burgerlijke stand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *