Overzichten

In dit deel van de website worden een aantal overzichten getoond. Het eerste onderdeel bevat de doelstelling die de initiatiefgroep heeft opgesteld. Vervolgens worden de criteria aangegeven waarmee bepaald wordt of de genoemde persoon een “Gouds oorlogsslachtoffer is. Daarna volgt een overzicht van de categorieën slachtoffers en daarna volgt de slachtofferlijst. Vervolgens een lijst van oorlogsslachtoffers waarvan we niet weten of ze ook Gouwenaar waren, de zogenoemde onderzoekslijst.

Hierna volgt de samenstelling van de initiatiefgroep en een verantwoording van de werkgroep/initiatiefgroep.

Tenslotte volgt een lijst met bijzondere verhalen over Gouwenaars die slachtoffer zijn geworden, maar die niet op de lijst voorkomen omdat ze niet geheel aan alle criteria voldeden.

Als u over aanvullende informatie beschikt op een van de lijsten of opmerkingen, verhalen of adviezen heeft, dan stellen we het bijzonder op prijs een reactie van u te mogen vernemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *