Welkom

Deze website is ontworpen om in dialoog met de bezoekers meer te weten te komen over de oorlogsslachtoffers in Gouda. Het begint natuurlijk met informatie verstrekken. Op de gepubliceerde beschrijvingen kunt u desgewenst reageren. Op 13 maart 2012 heeft het college van B&W van Gouda besloten dat er een lijst met namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zou worden gemaakt. Op 26 april 2012 heeft de werkgroep Goudse Oorlogsslachtoffers de eerste lijst van 118 namen opgesteld en doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Deze lijst is op 4 mei 2012 in het stadhuis van Gouda (op de markt) in de trappenhal opgehangen bij de daar reeds aanwezige lijst van omgekomen joden. gedurende 2012 is de studie naar oorlogsslachtoffers onverminderd doorgegaan. Dat leverde 13 nieuwe namen op. Op 4 mei 2013 zijn beide lijsten opnieuw onthult, maar nu in de burgemeesterskamer van het stadhuis op de Markt. In de loop van het jaar daarop kwam nog een nieuwe naam naar voren, die samen met alle andere namen en de joodse slachtoffers nu in een vitrine aan de buitenkant van het stadhuis zichtbaar zijn. Vanaf het begin heeft de werkgroep het initiatief genomen om meer achtergrondinformatie en actuele informatie zichtbaar te maken op deze website. U treft de Slachtofferlijst aan onder het kopje “Overzichten”. Vanaf begin mei 2012 zijn we bezig deze website op te bouwen. Onder het kopje “Overzichten” treft u ook de lijst met namen die nog onderzocht worden. Stap voor stap worden daarnaast biografische notities toegevoegd. Onze doelstelling is bij te dragen aan de kennis over deze oorlog om daarmee bij te dragen aan het verkleinen van de kans op herhaling of zoals de toenmalige burgemeester James het op 4 mei 1948 bij de onthulling van het monument aan het stadhuis verwoordde: Dit gedenkteken zij ons, en die na ons komen, tot een gedachtenis en een vermaan. Hans Suijs, namens de werkgroep / initiatiefgroep