B. Verzet

Verzetsmensen zijn er in allerlei gradaties. Om de aandacht vooral bij het slachtofferschap te houden gaat de initiatiefgroep niet in discussie over de mate waarin een individu verzet heeft gepleegd. Alleen de 7 namen die op de plaquette voorkomen worden in categorie B1 weergegeven. Alle overige door NIOD of OGS (zie overzichten) aangegeven slachtoffers komen -voor zover ze niet elders vermeld worden- in de categorie B2. Zo u wilt kunt u zelf uw oordeel bepalen aan de hand van de biografische gegevens. (gelieve niet de antwoordmogelijkheid te gebruiken voor discussies over gradaties van verzet) De onderliggende groeperingen zijn:

  1. De op de plaquette aan de westgevel van het stadhuis weergegeven 7 verzetsmensen
  2. De personen die door hun weerspannigheid ten opzichte van de bezetter het leven lieten.
  3. Verzetsmensen die wel in Gouda zijn geboren, doch op het moment van hun arrestatie en overlijden niet meer in Gouda woonden.
  4. Verzetsmensen van buiten Gouda die vermoord zijn gevonden.

De categorieën B3 en B4 komen vanwege hun niet-Gouwenaar zijn in de slachtofferlijst niet voor.

In de hieronderliggende pagina’s worden zowel de verzetsmensen van de slachtofferlijst als de nog op hun status van Gouwenaar te onderzoeken verzetsmensen weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.